top of page
Logo_3D_4bX

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ЗМАГАННІ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Конкурсом є "3D_4bX" конкурс.
1.2. Організаторами конкурсу є WZMH Architects, Sparkbird, UA ITHub за підтримки Посольства України в Канаді та Міністерства освіти і науки України.
1.3. Журі - команда фахівців, сформована Організаторами, яка шляхом таємного голосування обиратиме переможців конкурсу з числа Учасників.
1.4. Офіційний сайт - офіційний сайт Конкурсу, розташований за наступним посиланням: http://rebuilduahackathon.com.  
1.5. Учасник - учасник конкурсу.
1.6. Правила - правила участі у конкурсі "3D_4bX".

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. 3D_4bX - архітектурно-інженерний конкурс, створений спеціально для українських студентів.
2.2. Мета та завдання Конкурсу:
2.2.1. Створити ідеальний дизайн-проєкт будинку площею 80 квадратних метрів, який може бути ефективно надрукований на 3D-принтері.
2.2.2. Створити 3D-принтер, який має бути спроєктований таким чином, щоб його можна було помістити в стандартний 6-метровий транспортний контейнер та доставити в будь-яку точку світу для друку цих будинків. Цей конкурс слугує платформою для студентів, щоб не тільки продемонструвати свою майстерність у сфері 3D-технологій та архітектурних інновацій, але й вирішити нагальну потребу в портативних та універсальних житлових рішеннях. Цей конкурс заохочує студентів продемонструвати свої навички та творчі здібності в галузі 3D-технологій та архітектурного дизайну, задовольняючи сучасний попит на мобільне та адаптивне житло.
2.3. Покращення іміджу брендів Організаторів.

 

2.4. Інформація про Організаторів: Архітектурне бюро "WZMH Architects" Юридична адреса: 95 St Clair Avenue West Suite 1500, Toronto, ON Canada M4V 1N6, E-mail: info@wzmh.com  
Ця подія стала можливою завдяки фінансовій підтримці WZMH Architects та Sparkbird.
2.5. Період проведення Конкурсу - з 19 жовтня 2023 року до 14 грудня 2023 року включно.
2.6. Кількість переможців Конкурсу та порядок їх визначення зазначені у відповідних розділах цих Правил.
2.7. Інформація про проведення Конкурсу, а також будь-які зміни умов Конкурсу розміщується на Офіційному сайті.

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

3.1. У конкурсі можуть брати участь студенти, які проживають в Україні на момент проведення конкурсу та навчаються за спеціальностями: дизайн, архітектура, інженерія, містобудування та інші. Студенти-архітектори заохочуються до співпраці зі студентами-інженерами, які цікавляться дизайном на 3D-принтерах.

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНКУРСІ

4.1. Особа вважається Учасником після успішного проходження реєстрації для участі у Конкурсі через форму збору заявок, адреса якої буде вказана на Офіційному сайті, до 13 листопада 2023 року включно.
4.2. Учасники мають право брати участь у Конкурсі у складі команди від 2 до 8 осіб включно, при цьому кожен член команди повинен бути зареєстрований як Учасник через реєстраційну форму та внести свої дані.
4.3. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
4.4. Одна команда має право представити на розгляд Журі лише один проєкт.
4.5. Реєстрація осіб як Учасників Конкурсу закінчується 13 листопада 2023 року включно.
4.6. Кінцевий термін подання проєктів - 30 листопада 2023 року включно.
4.7. Одна особа може зареєструватися для участі в Конкурсі тільки один раз. Багаторазова реєстрація акаунтів (облікових записів) одним Учасником, а також використання чужих (у тому числі раніше зареєстрованих) акаунтів забороняється. Учасник запевняє і гарантує правдивість і точність всіх даних, що надаються ним Організаторам. Якщо на будь-якому етапі проведення Конкурсу (в тому числі під час вручення призів переможцям) буде виявлено факт введення Учасником неправдивих даних або використання ним акаунтів, що належать іншим особам, Організатори мають право анулювати реєстрацію Учасника (видалити акаунт) і відмовити такому Учаснику у видачі подарунків та/або заохочень.
4.8. Всі учасники самостійно несуть відповідальність за оплату всіх витрат, понесених ними у зв'язку з участю в Конкурсі.

5. ВИМОГИ ДО ПРОЄКТІВ

5.1. Проєкти, які Учасники представлять на розгляд журі, повинні відповідати наступним критеріям:
5.1.1. Функціональність та довговічність конструкції.
5.1.2. Рішення для 3D-принтера і те, як його можна легко транспортувати по всьому світу в морському контейнері.

 

5.1.3. Креативність та оригінальність.
5.1.4. Інновації, пов'язані з 3D-друком будівельних матеріалів.
5.1.5. Доступність та інклюзивність.
5.1.6. Естетична привабливість.
5.1.7. Можливість впровадження та використання в усьому світі.
5.1.8. Концепція дійсно розроблена в Україні.
5.2. Організатори на власний розсуд мають право дискваліфікувати проєкти у разі невідповідності критеріям, зазначеним у п. 5.1. цих Правил. Також Організатори мають право виключити з Конкурсу проєкти, які суперечать загальноприйнятим моральним і культурним цінностям, містять контент сексуального або порнографічного характеру, розпалюють расову, національну, релігійну або іншу ворожнечу, суперечать чинному законодавству України тощо.
5.3. Організатори залишають за собою право в будь-який момент виключити з участі в Конкурсі матеріали, щодо яких Організатори Конкурсу отримали претензії від третіх осіб про порушення їх авторських та/або інших прав. Організатори мають право виключити такі матеріали з участі в Конкурсі без попереднього повідомлення Учасника Конкурсу та перевірки достовірності отриманих даних про порушення авторських та/або інших прав третіх осіб.
5.4 Вимоги до подачі проєкту Учасники повинні подати максимум 10 слайдів (формату А3 і не більше 25 МБ для всіх слайдів), включаючи креслення, візуалізації, плани, розрізи, висоти, діаграми та/або інші презентаційні матеріали. Всі матеріали повинні бути подані в електронному вигляді. Креслення повинні містити англійські ключові слова та твердження. Щонайменше два слайди повинні демонструвати рішення для 3D-принтера, як він збирається/розбирається і поміщається в 6-метровий морський контейнер, а також тип використовуваного матеріалу для друку. Учасники можуть вибрати і завантажити одне зображення для попереднього перегляду проєкту, яке найкраще представляє їхню заявку (це більше, ніж 10 слайдів, перерахованих вище). Зображення попереднього перегляду проєкту повинно бути орієнтоване горизонтально, розміром не більше 10 МБ та у форматі jpg/jpeg. Зображення попереднього перегляду проєкту буде використано в рекламних матеріалах для висвітлення проєкту в соціальних мережах та публікаціях, таких як Instagram, LinkedIn, веб-сайти тощо).
5.5. Інформацію про те, де можна завантажити готові рішення, можна знайти на сайті: www.rebuilduahackathon.com
5.6. Малюнки та схеми.
Дописувачі можуть використовувати весь список або вибірку з нього, або запропонувати повністю альтернативну колекцію, яка найкраще пояснює їхню концепцію.

5.6.1. Технічний опис 3D-принтера:
  - Детальний опис принтера.
  - Концептуальні ескізи 3D-принтера.
  - Опис процесу друку та його параметрів.
5.6.2. Проект будинку:
  - Архітектурні плани, висоти та перерізи будинку.
- Принаймні один розріз стіни, що показує деталі, пов'язані з надрукованими на 3D-принтері компонентами будинку.
  - Візуалізація будинку, як він буде виглядати після друку.
5.6.3. Технічний опис будівельних матеріалів:
  - Опис матеріалів, які будуть використані в процесі 3D-друку будинку.
  - Інформація про міцність, ізоляцію та довговічність цих матеріалів.
5.6.4. Розрахунки та будівельна документація:
  - Будь-які розрахунки, моделювання або дослідження, що підтверджують технічну та економічну доцільність проєкту.
  - Концептуальні креслення для будівництва.
  5.6.5. Оцінка впливу на навколишнє середовище:
  - Оцінка впливу проєкту на навколишнє середовище.
  - Пропозиції щодо сталого розвитку та енергоефективності. 
5.6.6. Презентація проєкту:
  - Презентація у форматі PDF, що пояснює концепцію, технічні рішення та комерційний потенціал проєкту.
Цей перелік документів допоможе журі оцінити проєкти студентів з точки зору технічної складності, інноваційності, екологічної стійкості та комерційної життєздатності.

6. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Організатори підтверджують і гарантують, що права інтелектуальної власності на матеріали, створені Учасниками в результаті їх участі в Конкурсі, будуть належати тільки Учасникам.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник надає Організаторам Конкурсу згоду на обробку персональних даних, наданих при реєстрації та/або в подальшому під час проведення Конкурсу, в тому числі прізвища, імені, по батькові, місця роботи або навчання, посади, контактних телефонів та адреси електронної пошти, з метою організації та проведення Конкурсу, зокрема для передачі персональних даних Організаторам Конкурсу та пов'язаним з ними особам, а також, у разі визначення Учасника переможцем Конкурсу, публікації його прізвища, імені та по батькові, інших наданих Учасником даних на Офіційному сайті.
7.2. Суб'єкти персональних даних користуються правами, передбаченими статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року.
7.3. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник дає згоду на фото- та відеозйомку з його участю та подальшу публікацію цих матеріалів у мережі Інтернет. Конкурс є публічним заходом, тому якщо Учасник не бажає бути присутнім на візуальних матеріалах, він повинен заздалегідь повідомити про це Організаторів. У такому випадку Організатори мають право на свій розсуд відмовити Учаснику в участі в Конкурсі.

8. ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, пов'язані з проведенням Конкурсу, вирішуються шляхом переговорів між Організаторами та Учасником і регулюються законодавством України. 

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Реєструючись для участі в Конкурсі, Учасник погоджується з умовами цих Правил та зобов'язується їх виконувати. Невиконання умов цих Правил є підставою для дискваліфікації Учасника на будь-якому етапі Конкурсу.
9.2. Організатори мають право на свій розсуд вносити будь-які зміни та/або доповнення до цих Правил у порядку, встановленому законодавством України.
9.3. Ці Правила, а також зміни до них набувають чинності з моменту їх розміщення на Офіційному сайті, зазначеному в п. 2.6. цих Правил.
9.4. Порядок проведення інших процедур, які не встановлені цими Правилами, встановлюється іншими локальними документами Організаторів, або шляхом прийняття оперативних рішень під час проведення Конкурсу, з урахуванням принципів доцільності, справедливості та розумності.
9.5. Організатори не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, громадські заворушення, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організаторів обставини.
9.6. Якщо будь-яке положення цих Правил визнається недійсним, всі інші положення залишаються чинними.

 

10. КІЛЬКІСТЬ ТА РОЗМІР ПРИЗІВ

10.1. Для виплати грошових винагород переможцям конкурсу встановлюється призовий фонд у розмірі $5 000 (п'ять тисяч) канадських доларів, у тому числі
Перше місце - 2 500 (дві тисячі п'ятсот) канадських доларів.
Друге місце - 1 500 (одна тисяча п'ятсот) канадських доларів.
Третє місце - 1 000 (одна тисяча) канадських доларів.
10.2. Призи будуть виплачені через PayPal. Призи включають будь-які комісії за обслуговування, що застосовуються до PayPal.
10.3. 100% призових грошей, отриманих від спонсорів, буде розподілено між роботами переможців!

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Офіційний веб-сайт: http://rebuilduahackathon.com   
11.2. Надсилайте загальні питання на ebodak@wzmh.com або kkost@wzmh.com

bottom of page